พระแสงปืนคาบศิลา

พระแสงปืนคาบศิลา แปลว่า ปืนคาบศิลา

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements