พระแสงปืนคาบชุด

พระแสงปืนคาบชุด แปลว่า ปืนคาบชุด

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements