พระแสงปืน

พระแสงปืน แปลว่า ปืน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements