พระแสงธนู

พระแสงธนู แปลว่า ธนู

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements