พระแสงทวน

พระแสงทวน แปลว่า ทวน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements