พระแสงดาบไทย

พระแสงดาบไทย แปลว่า ดาบไทย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements