พระแสงดาบญี่ปุ่น

พระแสงดาบญี่ปุ่น แปลว่า ดาบญี่ปุ่น

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements