พระแสงดาบเชลย

พระแสงดาบเชลย แปลว่า ดาบเชลย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements