พระแสงดาบเขน

พระแสงดาบเขน แปลว่า ดาบเขน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements