พระแสงง้าว

พระแสงง้าว แปลว่า ง้าว

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements