พระแสงของ้าว

พระแสงของ้าว แปลว่า ของ้าว

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

พระแสงง้าวมีขอ แปลว่า ง้าวมีขอ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements