พระเมาลี

พระเมาลี / พระโมลี แปลว่า จุกหรือมวย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

เมาลี / โมลี แปลว่า จุกหรือมวย

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements