พระแสงขอ

พระแสงขอ แปลว่า ขอ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements