พระแสงขรรค์

พระแสงขรรค์ แปลว่า ขรรค์

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements