พระแสงเกาทัณฑ์

พระแสงเกาทัณฑ์ แปลว่า เกาทัณฑ์

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements