พระแสงกระบี่ไทย

พระแสงกระบี่ไทย แปลว่า กระบี่ไทย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements