พระแสงกระบี่เทศ

พระแสงกระบี่เทศ แปลว่า กระบี่เทศ (ฝรั่ง)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements