พระแสงกระบี่

พระแสงกระบี่ แปลว่า กระบี่

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements