พระแสงเลื่อย

พระแสงเลื่อย แปลว่า เลื่อย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements