พระแสงมีดตอก

พระแสงมีดตอก แปลว่า มีดตอก

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements