พระโกไสยพัสตร์

พระโกไสยพัสตร์ แปลว่า ไหม

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements