พระแสงขวาน

พระแสงขวาน แปลว่า ขวาน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements