พระสุพรรณราช

พระสุพรรณราช แปลว่า กระโถนใหญ่

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements