พระองคาพยพ

พระองคาพยพ แปลว่า ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

องคาพยพ แปลว่า ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements