พระสุพรรณศรี

พระสุพรรณศรี แปลว่า กระโถนเล็ก

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements