พระแสงกรรไกร

พระแสงกรรไกร แปลว่า กรรไกร

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements