พระแสงกบ

พระแสงกบ แปลว่า กบ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements