พระสัสสุ

พระสัสสุ  แปลว่า แม่ยาย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ

advertisements