พระราชโอรส

พระราชโอรส แปลว่า ลูกชาย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชีนินาถ

advertisements