พระภาดา

พระภาดา แปลว่า พี่ชาย / น้องชาย (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

พระภราดร แปลว่า พี่ชาย / น้องชาย (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements