พระเชษฐา

พระเชษฐา แปลว่า พี่ชาย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements