พระปิตุลา

พระปิตุลา แปลว่า ลุง (พี่ชายของพ่อ) / อา (น้องชายของพ่อ)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements