ทรงพ่วงพี

ทรงพ่วงพี / ทรงพระเจริญ แปลว่า อ้วน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements