ทรงพระสำราญ

ทรงพระสำราญ แปลว่า สบาย

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements