เชิญ

เชิญ แปลว่า ถือ หรือยก หรือนำไป (เช่น เชิญเครื่องราชูปโภค)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์

advertisements