ตั้งเครื่อง

ตั้งเครื่อง / ทอดเครื่อง แปลว่า ตั้งของรับประทาน

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements