ทอด

ทอด แปลว่า ตั้ง หรือ วาง (ของกินและของใช้)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

advertisements