เชิญเสด็จ

เชิญเสด็จ / เชิญ แปลว่า เชิญ หรือ อุ้มไป

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์

advertisements