ถวายพระกลด

ถวายพระกลด / อยู่งานพระกลด / กั้นพระกลด แปลว่า กั้นร่มให้

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

advertisements