ทรงพระกาสะ

ทรงพระกาสะ / ทรงพระกรรสะ / ทรงไอ แปลว่า ไอ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า

ทรงไอ แปลว่า ไอ

ใช้แก่

พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements