สรงพระกระยาสนาน

สรงพระกระยาสนาน แปลว่า อาบน้ำ (ในพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (ครบรอบสำคัญ), เมื่อเสด็จกลับจากการพระราชสงคราม, ในวันที่มีสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา)

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements