สรงพระมุรธาภิเษก

สรงพระมุรธาภิเษก แปลว่า อาบน้ำ (ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์

advertisements