สรงน้ำ

สรงน้ำ / สรง แปลว่า อาบน้ำ

ใช้แก่

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

advertisements